Servicetelefonen er åpen mellom Man-Fre 09.00-17.00 | Tlf: 400 00 451

Får du feilmelding på ditt produkt?

Får du feilmelding på ditt produkt?
 

Gå gjennom denne listen for å finne ut om du kan rette feilen selv. Finner du ikke svar på ditt spørsmål, fyll ut feilmeldingsskjemaet nederst på siden.

 

Har pumpen stoppet i lengre tid (min 30 minutter)?

Forsøk å kople fra strømmen ved å slå av sikring og/eller trekke ut kontakt i 5 minutter eller mer. Start maskinen igjen som normalt. Kommer feilen tilbake så meld inn feilen.

 

Er det konstant høy lyd romling fra utedel?

Meld inn feilen. Det er sansynlig at viftemotor i utedel er ødelagt.

 

Er det periodisk støy fra utedel?

Dette er normalt og forekommer gjerne under avriming.

 

Er det konstant høy lyd romling fra utedel?

Meld inn feilen. Det er sansynlig at viftemotor i utedel er ødelagt.

 

Ulyd fra innedel

Sjekk at filteret ikke er tett og eventuelt rengjør dette. Ved periodisk knirking er det som regel forårsaket av sammentrekning og utvidelse av plasten i innedelen. Dette er helt normalt, og kan dessverre ikke unngås, og kommer av temperatur variasjoner. Romling/hyling fra innedelen som er svært høy, er som regel forårsaket av at lager i viftemotor er slitt. Meld inn dette. Ved avrimingen stopper viften på innedelen og da vil man kunne høre gassen gjennom rørene. Dette lyder ofte som damp eller knepp i innedelen. Lyden er helt normal og opphører når varmepumpen starter opp igjen. 

 

Vann fra innedel

Drens slange som fører vannet ut når maskinen går på kjøling kan være løs eller tett. Skru av maskinen, eller sett maskinen i varmefunksjon inntil du har fått autorisert personell til å sjekke årsak og eventuelt reparert dette. Maskinen kan kjøres på varme.

 

Varmepumpen stopper i ca 10 minutter en gang i timen

Dette gjør varmepumpen når utetempraturen kommer under ca +5 grader ute. Dette for å fjerne rim/is på utedelen. Dette er helt normalt og det vil komme vann, damp samt at varmepumpen vil støye en del mer.

 

Dårlig varmekapasitet

Dette kan komme av dårlig vedlikehold, sjekk filter at de ikke er tett. Er det lenge siden service, er det lurt å bestille dette. Er varmepumpen riktig innstilt? Det er viktig at varmepumpen står i riktig modus. Enten varme eller kjøling. Dette stilles inn på fjernkontrollen og er som regel avmerket som heat/cool, snøkrystall eller sol.

 

Viftehastigheten for de aller fleste kan stå i auto, og man kan prøve stille opp temperaturen for å få mer varme ut av varmepumpen.

 

Har du en for liten varmepumpe er det anbefalt at du bruker tilleggsvarme. Er det fremdeles for dårlig varme melder du dette inn.

 

Skjema er sendt!

Vennligst fyll inn alle feltene

kw:!form_product_server