Servicetelefonen er åpen mellom Man-Fre 09.00-17.00 | Tlf: 400 00 451

Hvorfor varmepumpe?

 

 

Det er flere gode grunner til å velge varmepumpe, her finner du en del av dem.

 

Energibesparelse

En varmepumpe er med på å redusere energiforbruket til oppvarming drastisk. Ved å installere en varmepumpe oppnår man en årlig besparelse på ca. 60-75% sammenlignet med konvensjonell oppvarming.

 

Hvor mye sparer jeg på luft-luft?

Strømforbruk i en typisk enebolig 25 000 KWt
Andel som brukes til oppvarming (eksklusiv varmtvann) 70%          
Andel som kan erstattes med varmepumpe 70%
Besparelse prosent (årsvarmefaktor, avhengig av lokalt klima) 65-75%
Pris pr. Kw i fyringsesongen inkl avgifter og nettleige 85 øre
Årlig besparelse NOK 6250 - 7800

 

Inflasjon i strømpriser er ikke tatt høyde for i denne modellen. Likevel ser man en stigende kurve i forhold til kostnaden i en stadig mer miljøbevisst og energikrevende hverdag. Tallene brukt i denne kalkylen er brukt av kilder som ENOVA, men endelig resultat avhenger av bruksmønster og planløsning. Mange spør om regnestykket ødelegges dersom man bruker pumpen til kjøling om sommeren. Svaret på dette er nei. Kjølebehovet begrenser seg til relativt korte perioder og vil derfor ikke ha et merkbart utfall på strømforbruket totalt sett.

Hvis utetemperatur er 25-29 °C og ønsker innetemperatur er 20-22 °C. Kjølebehovet begrenser seg til ca 4 timer om ettermiddagen ca. 20 dager i året. Totalt vil dette bli 80 timer med et snittforbruk på ca. 1 kW og med sommerpris på strøm som er lavere enn 50 øre/ kWt. Dette utgjør maksimalt 50 kroner i økt energiforbruk.

 

 

Hvor mye sparer jeg på luft-vann?

Strømforbruk i en typisk enebolig 25 000 KWt
Andel som brukes til oppvarming (eksklusiv varmtvann) 85%
Andel som kan erstattes med varmepumpe 90%
Besparelse prosent (årsvarmefaktor, avhengig av lokalt klima) 65-85%
Pris pr. kWt (i fyringssesongen) 85 øre
Årlig besparelse NOK 10500 - 13800

 

I forhold til besparelse vil et luft-vann anlegg komme betydelig bedre ut enn et luft-luft anlegg.

 

Det er forskjellige årsaker til dette.

  1. Det er en større dekningsgrad på arealet da man normalt legger vannbåren oppvarming i alle   oppholdsrom.
  2. Det vil være en vesentlig reduksjon i energiforbruket som brukes til oppvarming av tappevann.
  3. Luft-vann har en høyere årsvarme faktor enn luft-luft.

I en stadig mer miljøbevisst verden ønsker også produsentene av varmepumper å gjøre sin del for å redusere energiforbruk og utslipp.

 

Våre pumper der derfor markedsledere på dette feltet. Klikk på linken for å lese mer om miljøbesparende varmepumper, og om hvordan du kan bidra til en grønnere verden.