Servicetelefonen er åpen mellom Man-Fre 09.00-17.00 | Tlf: 400 00 451

Bestill service

PRIS 1690,-

 

De ulike modellene har ofte ulikt behov av vedlikehold/ Service, men på generelt grunnlag kan man si at de aller fleste modellene trenger minimalt med vedlikehold / Service. En service består av: rengjøring av inne- og utedel, måle effekten, trykktesting av utedel, sørge for at alle rør- og elkoblinger er inntakt.

 

For luft-luft varmepumper er det anbefalt at man rengjør pumpens filter ca. 1 gang i uken, for både luft-luft og luft-vann pumper må man rengjøre varmepumpens utedel med et visst tidsintervall.

For vann-vann pumper er det i utgangspunktet ingen vedlikehold som du som bruker behøver å gjennomføre.

 

For alle pumpemodeller er det viktig at man sjekker pumpens bruksanvisning for å gjøre seg kjent med hvilke krav din pumpe stiller til vedlikehold. Våre montører vil gi nødvendig informasjon om dette temaet når pumpen monteres opp.

 

For optimal levetid på varmepumpen anbefales det å gjennomføre service på pumpen hvert år, men aldri sjeldnere enn hvert andre år. Dette også i forhold til reklamasjonsrett og garanti på pumpen.

Ved nyinstallasjon av varmepumpe skal det gjennomføres service etter første bruksår, der det gjennomføres nødvendig etterkontroll av pumpen.

 

Novap og Varmepumpeinfo har laget en punktliste som en service  avtale kan inneholde, om dette følges opp vil du oppnå stabil og økonomisk drift i mange år fremover.

 

Dette utføres ved service på varmepumper

 

  • Lekkasjekontroll av anlegget
  • Rengjøring av innedel, rensing av finner. Rensing av filter og bytte av mikro/kullfilter
  • Desinfisering av innedelen
  • Rengjøring av utedel og rensing av finner på varmeveksler.
  • Måling av temperaturdifferanse inne/ute. Sjekk evt. for lite fylling
  • Kontrollmåling av spenning – strøm og jord.
  • Sjekk av batterier og evt. fornye i fjernkontrollen. Kontroll av alle funksjoner med fjernbetjening
  • Ettertrekke skruer for alle kabler mellom inne/utedel samt tilførsel.
  • Sjekk av isolering spesielt limskjøter og lignende
  • Sluttest med måling av trykk, strømtrekk og temperatur for å sjekke at varmepumpen yter det den skal

 

Utdrag fra garantiheftet

Service og vedlikehold må gjennomføres innen 12 mnd fra kjøpsdato og deretter annen hvert år.

Reklamasjonsretten/Garanti forutsetter at eier/bruker av produktet gjennomfører service og vedlikehold senest innen 12 mnd etter kjøpsdato.

 

Skjema er sendt!

Vennligst fyll inn alle feltene

kw:!form_product_server