Ofte stilte spørsmål om varmepumpe

Det er mange spørsmål knyttet til kjøp samt det å eie en varmepumpe. Vi har samlet de vanligste spørsmålene, og besvart dem her. Klikk på et spørsmål for å lese svaret. Du kan også se Mer om varmepumper

Finner du ikke svaret i listen under? Da vil vi gjerne høre fra deg!

De ulike modellene har ofte ulikt behov av vedlikehold, men på generelt grunnlag kan man si at de aller fleste modellene trenger minimalt med vedlikehold.

For luft-luft varmepumper er det anbefalt at man rengjør pumpens filter ca. 1 gang i måneden. Ellers anbefales det å ta service på pumpen en gang i året. For at garantien skal gjelde må en ha service minimum en gang hvert andre år. For vann-vann pumper er det i utgangspunktet ingen vedlikehold som du som bruker behøver å gjennomføre.

For alle pumpemodeller er det viktig at man sjekker pumpens bruksanvisning for å gjøre seg kjent med hvilke krav din pumpe stiller til vedlikehold. Våre montører vil gi nødvendig informasjon om dette temaet når pumpen monteres opp. For optimal levetid på varmepumpen anbefales det å gjennomføre service på pumpen hvert år, men aldri sjeldnere enn hvert andre år. Dette også i forhold til reklamasjonsrett og garanti på pumpen.

Ved nyinstallasjon av varmepumpe skal det gjennomføres service etter første bruksår, der det gjennomføres nødvendig etterkontroll av pumpen.

På de kaldeste dagene av året er det anbefalt å ha annen varmekilde i huset. Resten av året vil varmepumpen alene være tilstrekkelig nok.

Ja, det er fult mulig. Varmepumpen er termostatstyrt og vil derfor forholde seg til den temperaturen det er inne.

Levetiden på varmepumpen avhenger i stor grad av behandling og service av pumpen. Følger man angitte brukerinstrukser samt service i anbefalte intervaller, har pumpen en levetid mellom 12 til 15 år.

Varmepumper har en dokumentert positiv effekt på inneklima. Varmepumpens filter er med på å redusere mengden partikler som svever i luften innendørs og det er disse partiklene som avgjør kvaliteten på luften.

Et slikt filter kan fjerne opptil 54% av svevepartikler i luften, og bidrar med dette i svært positiv retning i forhold til folk med for eksempel astma og allergier.

Det man må tenke på er at varmepumpe er en investering. En varmepumpe kan koste alt fra 10.000 til 200.000 kroner avhengig av hvilke type en ønsker. Denne investeringen vil i løpet av noen få år være nedbetalt på grunn av sparte oppvarmingsutgifter.

Et luft-til-luft eller luft-til-vann anlegg vil gradvis gi dårligere effekt når temperaturen ute synker. Noen varmepumper har en fabrikkgaranti på at de vil gi varme helt ned til f.eks -35, dette er forskjellig fra modell til modell.

En luft-til-vann varmepumpe har normalt integrerte systemer som kobles inn automatisk og sørger for en behagelig innetemperatur og nok tappevann også på kaldere dager.

Vann-til-vann varmepumper er i liten grad påvirket av temperaturen ute.

Et luft-anlegg lagde en del støy da de første kom ut på markedet, men siden den gang har det vært en stor vekst i teknologien i løpet av de siste årene. Det vil fortsatt være noe lyd fra et luft-anlegg, men så lenge du investerer i en varmepumpe av god kvalitet viser erfaringer at lyden normalt ikke er forstyrrende verken for deg eller naboer.

En vann-til-vann varmepumpe lager som regel ingen merkbar lyd og anlegget blir normalt plassert i et teknisk rom.

COP står for «Coefficient Of Performance» og angir utbyttet fra (varmefaktoren for) varmepumpen. COP er forholdet mellom avgitt effekt som varme og tilført effekt.

Årsvarmefaktoren representerer gjennomsnittlig effektfaktor målt over et helt år. Som kjøper av varmepumpe er årsvarmefaktoren viktigere enn effektfaktoren fordi dette vil være det reelle tilfellet.

Alle varmepumper bruker et arbeidsmedium, også kalt kjølemedium. Kjølemediumet er en væske som lett fordamper, og ved å veksle mellom gass og flytende form kan den oppta og avgi varme.

Normalt får hele anlegget strøm via utedelen. Anlegget skal tilkobles jordet stikkontakt ute og det må opprettes korrekt jording av kapsling for beskyttelse mot elektrisk sjokk ved berøring. Det kan variere fra type varmepumpe om det er strøm på innedelen eller utedelen.

  • Sjekk at ikke sikringen har gått i sikringsskapet.
  • Sjekk at det er nye batterier i fjernkontrollen.
  • Det kommer kald luft fra innedelen: Sjekk om fjernkontrollen står på noe annet enn varmemodus.
  • Sjekk om «Operation» lyset blinker. Da avrimer den utedelen.

Når anlegget har vært i kjøledrift kan det komme «sur» lukt. Da trenger man en service som fjerner denne lukten.

Dette er helt normalt ved avriming og ved kjøledrift om sommeren.

  • Sjekk at filtrene er rengjort i henhold til bruksanvisningen.
  • Sjekk at ikke utedelen er tett.
  • Sjekk at fjernkontrollen står riktig med henhold til viftehastighet og modus.
  • Har du hatt vedlikeholdsservice?

Noe viftelyd kan man høre men dette skal være innenfor normen og ikke plagsomt. På eldre modeller med kulelager i stål og ikke keramiske kan dette forekomme. Om anlegget er innenfor garantitiden eller reklamasjonsretten skiftes viftemotoren kostnadsfritt.