Viser din varmepumpe en feilmelding?

Om din varmepumpe har fått en feilmelding er det fullt mulig at du kan rette feilen selv, uten hjelp fra fagkompetente. Gå gjennom listen av vanlige feil under for å se om du kjenner igjen nettopp din feil. Om du ikke finner feilen listet opp, eller må få en ekspert til å se på problemet, vennligst fyll ut skjemaet til høyre.

Vanlige problemområder for varmepeumper

Forsøk å kople fra strømmen ved å slå av sikring og/eller trekke ut kontakt i 5 minutter eller mer. Start maskinen igjen som normalt. Kommer feilen tilbake så meld inn feilen.

Meld inn feilen. Det er sannsynlig at viftemotor i utedel er ødelagt, og det trengs en ekspert til å se på det.

Dette er normalt og forekommer gjerne under avriming.

Sjekk at filteret ikke er tett og eventuelt rengjør dette. Ved periodisk knirking er det som regel forårsaket av sammentrekning og utvidelse av plasten i innedelen. Dette er helt normalt, og kan dessverre ikke unngås, og kommer av temperatur variasjoner. Romling/hyling fra innedelen som er svært høy, er som regel forårsaket av at lager i viftemotor er slitt. Meld inn dette. Ved avrimingen stopper viften på innedelen og da vil man kunne høre gassen gjennom rørene. Dette lyder ofte som damp eller knepp i innedelen. Lyden er helt normal og opphører når varmepumpen starter opp igjen.

Drensslange som fører vannet ut når maskinen går på kjøling kan være løs eller tett. Skru av maskinen, eller sett maskinen i varmefunksjon inntil du har fått autorisert personell til å sjekke årsak og eventuelt reparert dette. Maskinen kan kjøres på varme.

Dette gjør varmepumpen når utetempraturen kommer under ca +5 grader ute. Dette for å fjerne rim/is på utedelen. Dette er helt normalt og det vil komme vann, damp samt at varmepumpen vil støye en del mer.

Dårlig varmekapasitet

Dette kan komme av dårlig vedlikehold, sjekk filter at de ikke er tett. Er det lenge siden service, er det lurt å bestille dette. Er varmepumpen riktig innstilt? Det er viktig at varmepumpen står i riktig modus. Enten varme eller kjøling. Dette stilles inn på fjernkontrollen og er som regel avmerket som heat/cool, snøkrystall eller sol.

Viftehastigheten for de aller fleste kan stå i auto, og man kan prøve stille opp temperaturen for å få mer varme ut av varmepumpen. Har du en for liten varmepumpe er det anbefalt at du bruker tilleggsvarme. Er det fremdeles for dårlig varme melder du dette inn.

Trenger du hjelp fra en ekspert?