Mange fordeler med varmepumpe

Om man aldri har eid en varmepumpe, kan det kanskje være skremmende å gå til skrittet for implementering av dette i hjemmet. Dog er varmepumpen i vinden som aldri før, og stadig flere nordmenn går til innkjøp av dette produktet. Det er flere gode grunner til hvorfor man bør velge varmepumpe – under finner du noen.
A9Ryqp7ra_qqvlfw_5lo
01

Varmepumpe er energi-og kostnadsbesparende

Den mest åpenbare fordelen med en varmepumpe er energibesparelsen det medfører. En varmepumpe er med på å redusere energiforbruket til oppvarming drastisk. Ved å installere en varmepumpe oppnår man en årlig besparelse på ca. 60-75% sammenlignet med konvensjonell oppvarming. Dette gir følgelig også store økonomiske besparelser.

Besparelse ved ulike typer varmepumper

Her er det illustrert et eksempel på hvor mye energi- og kostnadbesparelse som kan oppnås med en luft-til-luft varmepumpe.

Strømforbruk i en typisk enebolig 25 000 KWt
Andel som brukes til oppvarming (eksklusiv varmtvann) 70%
Andel som kan erstattes med varmepumpe 70%
Besparelse prosent (årsvarmefaktor, avhengig av lokalt klima) 65-75%
Pris pr. Kw i fyringsesongen inkl avgifter og nettleie 85 øre
Årlig besparelse NOK 6250 – 7800

Inflasjon i strømpriser er ikke tatt høyde for i denne modellen. Likevel ser man en stigende kurve i forhold til kostnaden i en stadig mer miljøbevisst og energikrevende hverdag. Tallene brukt i denne kalkylen er brukt av kilder som ENOVA, men endelig resultat avhenger av bruksmønster og planløsning. Mange spør om regnestykket ødelegges dersom man bruker pumpen til kjøling om sommeren. Svaret på dette er nei. Kjølebehovet begrenser seg til relativt korte perioder og vil derfor ikke ha et merkbart utfall på strømforbruket totalt sett.
Eksempel hvis utetemperatur er 25-29 °C og ønsker innetemperatur er 20-22 °C: 
Kjølebehovet begrenser seg til ca 4 timer om ettermiddagen ca. 20 dager i året. Totalt vil dette bli 80 timer med et snittforbruk på ca. 1 kW og med sommerpris på strøm som er lavere enn 50 øre/ kWt. Dette utgjør maksimalt 50 kroner i økt energiforbruk.
Her er det illustrert et eksempel på hvor mye energi- og kostnadbesparelse som kan oppnås med en luft-til-vann varmepumpe.

Strømforbruk i en typisk enebolig 25 000 KWt
Andel som brukes til oppvarming (eksklusiv varmtvann) 85%
Andel som kan erstattes med varmepumpe 90%
Besparelse prosent (årsvarmefaktor, avhengig av lokalt klima) 65-85%
Pris pr. kWt (i fyringssesongen) 85 øre
Årlig besparelse NOK 10500 – 13800

Hvilken type varmepumpe sparer meg for mest penger?

I forhold til besparelse vil et luft-vann anlegg komme betydelig bedre ut enn et luft-luft anlegg.

Det er forskjellige årsaker til dette.

  1. Det er en større dekningsgrad på arealet da man normalt legger vannbåren oppvarming i alle oppholdsrom.
  2. Det vil være en vesentlig reduksjon i energiforbruket som brukes til oppvarming av tappevann.
  3. Luft-vann har en høyere årsvarme faktor enn luft-luft.

I en stadig mer miljøbevisst verden ønsker også produsentene av varmepumper å gjøre sin del for å redusere energiforbruk og utslipp. Våre pumper der derfor markedsledere på dette feltet.
02

Miljøvennlig

Med en varmepumpe fra Proff Varmepumper AS gjør du en innsats for miljøet. Det er mange forskjellige måter hver enkelt forbruker kan bidra til å senke utslippet av CO2, og bruken av varmepumpe gjør en stor forskjell sammenlignet med fyring med olje, ved eller andre typer karbonbasert fyringsmaterie.
I en større skala kan vi redusere vårt CO2 utslipp såpass mye at vi overproduserer energi, som vi kan eksportere til andre land som benytter seg av andre typer energikilder. Med en varmepumpe bidrar man ikke bare til romsligere privatøkonomi, man er også en viktig brikke i et større bilde. Så mye som 30% av verdens klimautslipp stammer nemlig fra oppvarming, og evner man å redusere dette tallet er man en viktig bidragsyter til en grønnere verden og en tryggere fremtid for våre barn.
03

Gir bedre inneklima

Det er bevist at oppvarming og ventilasjon gjennom varmepumpeløsning er med på å bedre innendørsklimaet i hjemmet. Luftrensesystem i luft-til-luft varmepumper renser luft for pollen og støvpartikler, noe som bidrar til renere luft inne.
På sommeren kan en varmepumpe også brukes til nedkjøling av temperaturen. Dette gir et behagelig klima innendørs, selv om gradestokken kryper oppover.
A9R8vs17p_qqvlfy_5lo