Oljefyr vs. varmepumpe

Kostnadene på fossilt brensel er tradisjonelt sett høye og veldig variable. Tar man med i betraktning at hele 80% av all energi en privatbolig bruker går til oppvarming av bruksrom og tappevann, er det tydelig at en investering i en varmepumpe vil redusere disse årlige energikostnadene betydelig. Bruk av fossilt brensel til oppvarming belaster miljøet med ca. 2 millioner tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer nesten 1/3 av CO2 utslippene til Norges bilpark til sammen!

Vår planets fremtid er i våre hender, og bytte fra fossil oppvarming til fornybar energi er en forutsetning for at vårt miljø ikke skal kollapse. Hvis du i dag har parafinkamin kan du fint bytte denne ut med en luft-til-luft varmepumpe. For de som har et oljefyringsanlegg tilkoblet radiator eller vannbåren gulvvarme, vil det gunstigste være å skifte ut dette anlegget med en luft-til-vann eller vann-til-vann varmepumpe.

Har du spørsmål vedrørende dette?

DSC_8113