Når bør varmepumpen skiftes ut?

En varmepumpe varer som regel mellom 12 til 15 år, avhengig av service- og vedlikehold på pumpa gjennom dens levetid. Det er 5 års garanti på pumpene når vilkårene for service og vedlikehold opprettholdes.

I alle varmepumper inneholder det HFK-gasser og må derfor monteres og demonteres av fagfolk. Pumpen inneholder gass under trykk og temperatur som kan gi forbrenning eller frostskader.

En luft-luft varmepumpe inneholder ca 1,7 tonn CO2 som motsvarer gjennomsnittlig ett års bilkjøring.

Hvis du vurderer å skifte ut anlegget ditt er det viktig at du kontakter fagfolk til å gjøre denne jobben. Da vil det ikke være risiko og man unngår utslipp av klimafiendtlige gasser.

DSC_8189