De vanligste fagordene

Terminologien i varmepumpeverden kan enkelte ganger være vanskelig å henge med på. under har vi samlet noen forklaringer på de vanligste fagordene.

Effektfaktor

COP står for «Coefficient Of Performance» og angir utbyttet fra (varmefaktoren for) varmepumpen. COP er forholdet mellom avgitt effekt som varme og tilført effekt. Denne benevnelsen står svært sentralt under utvelgelsen av varmepumpemodell. COP fortell er hvor mye varmeeffekt pumpen avgir i forhold til den effekten pumpen bruker, men det er ikke det samme som varmeytelse.

COP oppgis i tall og dette tallet representerer hvor mange kW varmeeffekt som produseres pr. tilført kW i elektrisitet. Eksempel: Hvis man bruker 1 kW med strøm til å drive varmepumpa og får 2,5 kW med varme ut, har den en COP på 2,5.

Ved moderate temperaturløft (15-25 °C) er det vanlig med en COP på 3-4. Jo større temperaturforskjellen inne kontra ute er, jo nærmere vil COP nærme seg 1.

COP = Tk / (Tk – To)

Her er To temperaturen, gitt i Kelvin, på mediet varme hentes fra, mens Tk er temperaturen på mediet som varmes opp. Effektfaktoren varierer med forskjellen mellom temperaturnivåene og for å ta høyde for dette bør man bruke årsvarmefaktoren.

Årsvarmefaktor

Årsvarmefaktoren representerer gjennomsnittlig effektfaktor målt over et helt år. Som kjøper av varmepumpe er årsvarmefaktoren viktigere enn effektfaktoren fordi dette vil være det reelle tilfellet. Jo høyere tall årsvarmefaktoren viser, desto bedre.

Hva er et arbeidsmedium?

Alle varmepumper bruker ett arbeidsmedium, også kalt kjølemedium. Kjølemedium er en væske som lett fordamper, og ved å veksle mellom gass og flytende form kan den oppta og avgi varme. Den vanligste typen betegnelse er R410A (Refrigerant 410A), denne skader ikke ozonlaget dersom den lekker ut, og den er heller ikke giftig eller brennbar. Den kan likevel gi kraftige frostskader eller ødelegge øynene dersom man får den på seg. Man bør ikke kjøpe produkter med for eksempel R22 eller R407C.

Det er derfor viktig at all håndtering av denne væsken gjøres av fagfolk, for å unngå alvorlige skader.

KW

Kilowatt. Sier noe om varmeeffekten du får ut av varmepumpen. En vanlig panelovn ligger ofte på ca 1000 W = 1 kW.

Nominell kapasitet

Nominell kapasitet er hva varmepumpen leverer ved vanlig drift, som ligger på ca 40-50% av totalkapasitet. Dette kan variere fra modell til modell, og produsent til produsent.

Inverter varmepumpe

Inverterstyring er når varmepumpen kan levere varme trinnløst på flere hastigheter. Alternativet er en av/på (on/off) varmepumpe, som enten varmer eller slår seg av. Vi anbefaler ikke kjøp av on/off maskiner. Levetiden og komforten er betraktelig større ved en invertervarmepumpe.

Alle våre varmepumper er inverterstyrt.