Enkel og rimelig service på din varmepumpe

Ulike varmepumper har ofte ulikt behov av service, men på generelt grunnlag kan man si at de aller fleste modellene trenger minimalt med vedlikehold. Service er derimot nødvenig å få utført om man ønsker å opprettholde garantien på produktet. Dette kan du lese mer om lenger ned.

PRIS

kr. 1890,-*

Vi utfører ca 3000 varmepumpe servicer i året! Bestill din i dag ved å fylle ut skjemaet til på denne siden, eller ring oss på 400 00 451 i dag!

*Pris gjelder luft-luft, singelsplit. Standard service.

Hva består servicen av?

En service består av følgende kategorier:

 • rengjøring av inne- og utedel
 • måling av effekten
 • trykktesting av utedel
 • sørge for at alle rør- og elkoblinger er inntakt.

Se listen lenger ned for utfyllende informasjon om hva en service inneholder.

For luft-til-luft varmepumper er det anbefalt at man rengjør pumpens filter ca. 1 gang i uken. For både luft-luft og luft-vann pumper må man rengjøre varmepumpens utedel med et visst tidsintervall. For vann-til-vann pumper er det i utgangspunktet ingen vedlikehold som du som eier av varmepumpen behøver å ta stilling til.

For alle pumpemodeller er det viktig at man sjekker pumpens bruksanvisning for å gjøre seg kjent med hvilke krav din pumpe stiller til vedlikehold. Våre montører vil gi nødvendig informasjon om dette temaet når pumpen monteres opp.

Hvor ofte bør jeg ha varmepumpe service?

For optimal levetid på varmepumpen anbefales det å gjennomføre service på pumpen hvert år, og aldri sjeldnere enn hvert andre år. Dette anbefales i henhold til reklamasjonsrett og garanti på pumpen.

Ved nyinstallasjon av varmepumpe skal det gjennomføres service etter første bruksår, der det gjennomføres nødvendig etterkontroll av pumpen. For opprettholdelse av garanti, må det altså gjennomføres service innen 12 mnd. etter kjøpsdato.

Novap og Varmepumpeinfo har laget en punktliste som en service avtale kan inneholde. Om dette følges opp vil du oppnå stabil og økonomisk drift i mange år fremover. Denne punktlisten ser slik ut.

 • Lekkasjekontroll av anlegget
 • Rengjøring av innedel, rensing av finner. Rensing av filter og bytte av mikro/kullfilter
 • Desinfisering av innedelen
 • Rengjøring av utedel og rensing av finner på varmeveksler.
 • Måling av temperaturdifferanse inne/ute. Sjekk evt. for lite fylling
 • Kontrollmåling av spenning – strøm og jord.
 • Sjekk av batterier og evt. fornye i fjernkontrollen. Kontroll av alle funksjoner med fjernbetjening
 • Ettertrekke skruer for alle kabler mellom inne/utedel samt tilførsel.
 • Sjekk av isolering spesielt limskjøter og lignende
 • Sluttest med måling av trykk, strømtrekk og temperatur for å sjekke at varmepumpen yter det den skal

Utdrag fra garantiheftet

Service og vedlikehold må gjennomføres innen 12 mnd fra kjøpsdato og deretter annen hvert år. Reklamasjonsretten/Garanti forutsetter at eier/bruker av produktet gjennomfører service og vedlikehold senest innen 12 mnd etter kjøpsdato.

Bestill service