Varmepumpetester

Uavhengige testorgan avholder regelmessige tester av varmepumper. Gjennomføring av slike tester gjør det mulig for oss som forhandlere å levere testvinnere til våre kunder.

Slike tester er svært avanserte og det forutsettes at uavhengige testinstitusjoner avholder disse testene for mest pålitelige resultater. Eksempel på slike organ er SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Sverige. Forutsetningen for nøyaktige resultater er at testene utføres under like betingelser. Det kan ofte være avvik mellom fabrikkens egne tester av pumpen og de resultatene uavhengige tester viser. Dette understreker derfor viktigheten av å utføre slike tester slik at de spesifikasjoner som blir kommunisert ut til kunden er habile.

WH_FLOOR_CONSOLE_01