Brukervennlig produkt med avansert teknologi

Et varmepumpeanlegg er enkelt å bruke, men teknologien er svært avansert. De aller fleste nye varmepumper er svært brukervennlige og stort sett det eneste brukeren trenger å gjøre er å stille inn varme/kjøling samt å rengjøre pumpens filter med lett støvsuging. Levetiden på varmepumpen avhenger i stor grad av behandling og service av pumpen. Følger man angitte brukerinstrukser samt service i anbefalte intervaller, har pumpen en levetid på opptil 20 år. Montørene gir en god opplæring på hvordan man bruker varmepumpen, men man kan også benytte seg av brukermanualen dersom ytterlig informasjon er ønskelig.

Hvordan fungerer det?

En varmepumpe er en maskin som fremskaffer varme på en spesielt effektiv måte. Den benytter høyverdig energi (ofte elektrisitet) til å frembringe lavverdig energi (varme) og varmepumpen benytter seg av prinsippet at en gass (fluid) blir varmere hvis trykket økes, mens den blir kaldere hvis trykket reduseres. Ved å komprimere og ekspandere et fluid er det dermed mulig å flytte (pumpe) varme fra en relativt kald omgivelse (ute), til en varmere omgivelse (inne).

Kompressoren suger inn den kalde kuldemediumdampen og komprimerer kuldemediet slik at temperaturen øker. Gassen ledes inn i en kondensator hvor den kondenserer til væske fordi kuldemediet er varmere enn omgivelsene og dermed avgir varme.

Væsken går igjennom en ekspansjonsventil hvor trykket blir redusert og derigjennom temperaturen.
Væsken (og altså vanligvis noe gass) føres inn i en fordamper og væskefraksjonen fordamper igjen. Væsken fordamper fordi kuldemediet har et lavt trykk, og dermed lav kokepunktstemperatur. Omgivelsene er nå varmere enn mediet, og varme strømmer dermed fra omgivelsene til mediet.